Pomptechniek

Een pomp is een ‘machine’ om vloeibare stoffen door een leiding te verplaatsen. Er zijn ook pompen die gasvormige producten kunnen verpompen. Op deze website gaan we uit van pompen voor het verplaatsen van vloeistoffen.

Om een vloeistof door en leiding te laten stromen moet de druk aan het begin van de leiding hoger zijn dan aan het uiteinde van de leiding. Een deel van dit drukverschil is nodig om de weerstand die de vloeistof tijdens het stromen ondervindt te overwinnen. In veel gevallen is ook extra druk nodig om de vloeistof een hoogteverschil te laten overwinnen. Het drukverschil dat nodig is om de vloeistof door een bepaalde leiding te laten stromen is afhankelijk van:

  • het aantal bochten en andere appendages in de leiding.
  • het hoogteverschil dat moet worden overwonnen.
  • de aard van de vloeistof.
  • de lengte van de leiding.
  • de stroomsnelheid.

Een pomp kan worden gebruikt om dit drukverschil te leveren. Er zijn vele pomp soorten die we op diverse manieren kunnen indelen, bijvoorbeeld naar werkingsprincipe, opstelling, constructie of toepassing.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.