Constructieve details van centrifugaalpompen

Radiaal gedeeld

Wanneer de hoofdonderdelen loodrecht op de pompas van een centrifugaalpomp staan, noemen we de pomp radiaal gedeeld.

Horizontaal gedeeld

Soms is de eis dat een pomp horizontaal gedeeld kan worden. Bij deze pompen kan de bovenhelft van het pomphuis gedemonteerd worden waardoor de pomp eenvoudig inwendig kan worden geïnspecteerd. Een nadeel van deze constructie is een hoge kostprijs.

Pomphuis

Een van de functies van het pomphuis is om de snelheidsenergie die de waaier aan de vloeistof heeft gegeven om te zetten in opvoerhoogte. Het pomphuis heeft een persflens waaraan de persleiding bevestigd wordt en in veel gevallen ook een zuigflens. Tevens is er een aansluiting voor het asafdichtingsdeksel en/of de lagerstoel. In veel gevallen heeft het pomphuis een voet om de pomp te ondersteunen. Er zijn meerdere pomphuisvormen:

  • Slakkenhuis: De doorlaat van het huis wordt in de richting van de persstomp steeds groter om de stroomsnelheid van de vloeistof geleidelijk te verlagen en om te zettenin opvoerhoogte.
  • Tangentiale slakkenhuis: Het nadeel is dat lucht zich in de bovenhelft kan verzamelen wanneer de persflens naar boven is gericht. Daarom is er een vul en ontluchtingsopening nodig. Dit huis kan omdat het geen voet heeft, ook verdraaid worden voor een zijdelingse persaansluiting.
  • Radiale slakkenhuis: De persstomp zit recht boven het hart van het pomphuis. Omdat het huis ook een voet heeft kan het beter verticale leidingkrachten opnemen. Bij deze vorm zal er nauwelijks lucht in het huis achterblijven.
  • Centrische pomphuis: De doorlaat van het huis overal even groot. Het pomphuis is zelf-ontluchtend, waardoor het geschikt is voor gashoudende media. In veel gevallen wordt het gebruikt in combinatie met een één kanaalwaaier of met een leiwiel