Volumestroom en druk van roterende verdringerpompen

Roterend:

De volumestroom van alle roterende verdringerpompen is ongeveer recht evenredig met het toerental en nagenoeg onafhankelijk van de druk die in de pomp wordt opgewekt. Bij toenemende druk wordt de volumestroom wel wat kleiner door een toenemend intern lekverlies. De mate waarin dit gebeurd is afhankelijk van de speling tussen de verschillende onderdelen en van de viscositeit van de vloeistof. Hoe kleiner de speling en hoe hoger de viscositeit (hoe dikker de vloeistof) des te minder lekverlies. Een en ander is weergegeven in figuur 11.
fig011_volumestroom_druk
De druk die maximaal te bereiken is, is onafhankelijk van het toerental en alleen afhankelijk van de constructie van de pomp en het geïnstalleerde motorvermogen.

Oscillerend:

In een ruimte wordt een verdringerlichaam heen en weer bewogen. Het verdringerlichaam sluit de ruimte af en zorgt ervoor dat vloeistof wordt aangezogen en weer weg geperst. Zuig en perskleppen zorgen voor de juiste stromingsrichting van de vloeistof.
Voor en nadelen van dit werkingsprincipe zijn;

Voordelen:

  • zeer goed zelfaanzuigend
  • kan goed slobberen
  • goed als doseerpomp te gebruiken

Nadelen:

  • sterk pulserende werking
  • storing en onderhoudsgevoelig
  • veelal gecompliceerd kruk-drijfstangmechanisme
  • duur in aanschaf

Toepassing:

  • toepassingen waar behalve vloeistof ook grotere hoeveelheden lucht verpompt moeten worden
  • waar de pulserende vloeistofstroom geen overwegende problemen geeft
  • in een aangepaste constructie voor sterk verontreinigde vloeistoffen