Vloeistofringpomp

Werkingsprincipe:

In een cilindrisch huis draait een excentrisch geplaatst pompwiel met rechte of gebogen schoepen. Dit huis is gedeeltelijk met vloeistof gevuld. De vloeistof draait met het pompwiel mee en vormt langs de pomphuiswand een vloeistofring die overal dezelfde dikte heeft. Tussen de pomphuiswand, de naaf van het pompwiel en de schoepen ontstaan ‘luchtkamers’ die al draaiende eerst groter en daarna weer kleiner worden, zie ruimten 1 t/m 9. In de ruimten 1 t/m 5 ontstaat een onderdruk waardoor lucht vanuit de inlaatpoort Z kan worden aangezogen. In de ruimten 6 t/m 9 worden de ruimten kleiner en de lucht gecomprimeerd. Deze kan daardoor naar de uitlaatpoort P worden afgevoerd.
fig026_vloeistofringpomp

Toepassing:

Dit pompprincipe wordt vooral gebruikt voor het verplaatsen van lucht en andere gassen, o.a. als vacuümpomp.