Roterende verdringerpompen

Werkingsprincipe:

Het verplaatsen van de vloeistof berust hier op het vergroten (zuigen) en daarna weer verkleinen (persen) van een deel van de pompruimte. Het pomponderdeel dat de vloeistof verplaatst kan hierbij een draaiende of een heen en weergaande beweging maken. Daarbij ontstaan ruimtes die afwisselend groter en kleiner worden. De voordelen c.q. nadelen van dit werkingsprincipe zijn:

Voordelen:

  • ook geschikt voor viskeuze media.
  • kleine types kunnen ook hoge drukken leveren.
  • de volumestroom varieert weinig bij wisselende drukverschillen.
  • de volumestroom kan eenvoudig geregeld worden door verandering van het toerental.
  • veelal geschikt voor twee draairichtingen, waarbij ook de stroomrichting door de pomp verandert.
  • zelfaanzuigend  (ze kunnen lucht verwerken).

Nadelen:

  • systeem moet beveiligd worden tegen overdruk.
  • veelal duurder dan centrifugaalpompen.
  • sommige typen hebben een of meer lagers in de vloeistof, andere types meerdere asafdichtingen.