Pomptechniek

Een pomp is een ”machine” om vloeibare stoffen door een leiding te verplaatsen. Er zijn ook pompen die gasvormige producten kunnen verpompen. Op deze website gaan we uit van pompen voor het verplaatsen van vloeistoffen. Om een vloeistof door en leiding te laten stromen moet de druk aan het begin van de leiding hoger zijn dan aan het uiteinde van de leiding. Een deel van dit drukverschil is nodig om de weerstand die de vloeistof tijdens het stromen ondervindt te overwinnen. In veel gevallen is ook extra druk nodig om de vloeistof een hoogteverschil te laten overwinnen.
Het drukverschil dat nodig is om de vloeistof door een bepaalde leiding te laten stromen is afhankelijk van:

 • het aantal bochten en andere appendages in de leiding.
 • het hoogteverschil dat moet worden overwonnen.
 • de aard van de vloeistof.
 • de lengte van de leiding.
 • de stroomsnelheid.

Een pomp kan worden gebruikt om dit drukverschil te leveren. Er zijn vele pomp soorten die we op diverse manieren kunnen indelen, bijvoorbeeld naar werkingsprincipe, opstelling, constructie of toepassing.

Indeling werkingsprincipes:

Een indeling naar werkingsprincipe is bijvoorbeeld:
Pompen ingedeeld naar werkingsprincipe

      Centrifugaal    Verdringer  
Niet zelfaanzuigend  Zelfaanzuigend      Roterend      Lineair      Overige
 • Radiale stroming
 • Axiale stroming
 • Mixed flow (gemengde stroming)
 • Leiwiel
 • Vloeistofring
 • Zijkanaal
 • Uitwendige vertanding
 • Inwendige vertanding
 • Lobben
 • Flexibele rotor
 • Schroef
 • Zuiger
 • Plunjer
 • Membraan
 • Straal
 • Gaslift
 • Hydraulische ram
 • Archimedische schroef
 • Vloeistofring
 • Wervelstroom
 • Chain and bucket


Een indeling naar de manier van pomp opstelling is bijvoorbeeld:
Pompen ingedeeld naar opstelling

                                              Opstelling    
     Horizontaal Verticaal      Dompel
 • Foot mounted (ondersteund aan de voet)
 • Centerline mounted (ondersteund op de centerlijn)
 • Droge motor
 • Natte motor

Of een pomp horizontaal of verticaal wordt genoemd is afhankelijk van de stand van de pompas. Bij dompelpompen is de pomp en soms ook de motor, in de te verpompen vloeistof gedompeld. Bij de indeling naar toepassing kan zowel het toepassingsgebied als de verpompte vloeistof worden aangegeven:

 • brandstoftransportpomp.
 • brandbluspompen.
 • smeeroliepomp.
 • koelwaterpompen.
 • etc.

Op deze website willen we vooral de groep centrifugaalpompen behandelen. Voordat we hierop ingaan willen we eerst de werking van diverse verdringerpompen en enkele overige types in het kort bespreken.