Plunjerpomp

Werkingsprincipe:

De werking van deze pomp komt overeen met die van een enkelwerkende zuigerpomp. Een constructief verschil met deze pomp is dat de plunjer en de plunjerstang ongeveer dezelfde diameter hebben. Door de zwaardere constructie is de pomp geschikt voor hoge drukken. Ze worden ook geleverd met meerdere plunjers.
fig019_plunjerpomp

Toepassing:

Overal waar kleine hoeveelheden verpompt moeten worden tegen een hoge druk, zoals ketelvoeding en hogedruk reinigingsinstallaties.