Gas lift pomp

Werkingsprincipe:

Een buis wordt verticaal in de te verpompen vloeistof gestoken. Onder het vloeistof niveau in de put wordt lucht onder druk in de buis geblazen. Het vloeistof/luchtmengsel in de buis heeft een lagere soortelijke massa dan de vloeistof in de put. De beluchte vloeistof zal daardoor in de buis opstijgen. Bij diepe putten is het is niet nodig de lucht helemaal onder in de buis toe te voeren, maar wel voldoende ver onder het niveau in de put.
fig023_gas_lift_pomp

Toepassing:

De gasliftpompen kunnen worden gebruikt voor een lage opvoerhoogte. De vloeistof kan alleen verticaal verplaatst worden. Omdat de pomp geen bewegende delen heeft is hij geschikt voor verontreinigde vloeistoffen. Bij het maken van diepe boorgaten voor bronbemaling wordt hij onder andere gebruikt om de losgemaakte grond als een watergrondmengsel op te pompen.