Asafdichtingen

Daar waar de pompas uit het pomphuis komt moet een goede asafdichting zitten. Het principe van elke asafdichting is, dat door middel van een zeer nauwe spleet, lekkage tussen pompdeksel en draaiende as tot een minimum beperkt wordt.

Omdat de spleet gevormd wordt door een stilstaand en een draaiend deel, ontstaat er warmteontwikkeling door wrijving. Door deze warmteontwikkeling zal de temperatuur in de afdichting oplopen. Wordt de temperatuur te hoog, dan ontstaat er een verhoogde slijtage.

Om de temperatuur rondom de asafdichting binnen de perken te houden, moet de wrijvingswarmte afgevoerd worden. Bij het verpompen van koude media, kan dit via de verpompte vloeistof. De druk waar tegen afgedicht moet worden is gelijk aan het drukverschil tussen de atmosferische druk en de druk die vlak voor de afdichting in het pomphuis aanwezig is. Deze druk kan, afhankelijk van de pompconstructie, zowel een onderdruk als een overdruk zijn.

Wanneer de waaier is voorzien van ontlastgaten, kan de onderdruk gelijk zijn aan de zuighoogte en bijvoorbeeld 6 meter bedragen. In dat geval moet de asafdichting er voor zorgen dat er geen lucht aangezogen wordt. In geval van overdruk kan de druk op de asafdichting maximaal gelijk zijn aan de druk aan perszijde van de pomp. Er mag dan niet te veel vloeistof naar buiten lekken.

Er zijn verschillende soorten asafdichtingen. De meest voorkomende zijn de pakkingbus-pakking afdichting en de mechanische afdichting.

Pakkingbus

Pakkingbus afdichting

Mechanische afdichting

Mechanische afdichting

seal plannen

Voor de mechanische afdichtingen zijn standaard flusch (spoel) en quench plannen gedefinieerd. Elk plan geeft alle standaard en optionele componenten weer volgens ISO 21049 / API 682 standaard.

Wilt u meer informatie over asafdichtingen? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag!