Overige verdringerpompen

Verder zijn er nog diverse andere verdringerpompen, ieder met een eigen werkingsprincipe en toepassingsgebied. We benoemen ze als volgt:

  • Schottenpompen
  • Lobbenpompen
  • Roterende verdringerpompen
  • Plunjerpompen
  • Zuigerpompen
  • Membraanpompen

We gaan er op deze website niet verder in detail op in.